Historia szkoły

Historia szkoły 

Przed  nami mała podróż  w przeszłość...
Postaramy się przedstawić Państwu po krótce historię naszej wieloletniej pracy na rzecz   dzieci o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych na terenie powiatu iławskiego.

Historia najczęściej jest powiązana z konkretnym miejscem, adresem, budynkiem. Tu jednak  jest trochę inaczej...  

   Powstanie i rozwój szkolnictwa specjalnego to właściwie ciągła podróż.  Pierwsze  klasy  specjalne powstały  w Szkole Podstawowej  nr 2 w roku 1965. Założone przez  panią Anielę  Łupaczewską i Zofię Miłoszewską rozwijały się w kolejnych  latach   by   ostatecznie  otrzymać status  Szkoły Specjalnej. W  roku 1981 od września Szkoła Specjalna zostaje przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 3 wtedy im. Gwardii Ludowej.

    Od września 1985 roku uczniowie uczą się już we własnym budynku. Był to budynek adoptowany na potrzeby szkoły. Choć było ciasno, to jednak był to już jakiś początek.  Szkoła w tym okresie od 1985 roku była prowadzona przez panią Dyrektor Jadwigę Mikuczyńską.

    Apele w obecnej sali techniki, czy na korytarzu szkolnym  nie zniechęcały do aktywnej pracy z młodzieżą. Konkursy, występy, wyjazdy, biwaki, wybory miss, zawody w plenerze, dyskoteki - to efekt aktywnej pracy całego grona nauczycieli  i  rodziców. 

 Szkoła tętniła życiem.

  Tymczasem  od  września 1988 roku trwały prace przy rozbudowie szkoły.

  Zostały one zakończone w roku 1990 – tak,  że nowy rok szkolny  uczniowie rozpoczęli – choć z tygodniowym opóźnieniem - to jednak już  w bardziej przestronnym budynku.

  Oprócz wielu gabinetów lekcyjnych mieli nasi uczniowie także salę gimnastyczną i boisko. To tu przeniosły  się apele, szkolne uroczystości, dyskoteki  ale przede wszystkim sala była  miejscem sportowych zmagań.

   W roku 1991 szkole zostało nadane imię wybitnego pedagoga i wychowawcy Janusza Korczaka. Otrzymaliśmy też sztandar – ufundowany przez pana Jerzego Cwalinę i Krzysztofa  Czupryńskiego.  Podczas uroczystości nadania imienia obecny był honorowy gość pan Stanisław Rogalski – współpracownik Janusza Korczaka w naszym domu.

Wizerunek Janusza Korczaka przez lata zdobiący naszą szkołę to dzieło pana Feliksa Zbysińskiego. 

     W roku 1995 szkoła dostaje do dyspozycji internat. Kierownikiem zostają kolejno panie Janina Zawiślak, Anna Werzyńska i Jolanta Mejka. Mimo wielu przeobrażeń jakie przechodził przez lata internat, jeden element jest stały – bogata propozycja kół zainteresowań i aktywny udział wychowanków.

W roku 1999 dyrektorem naszej placówki zostaje pan Marian Podwojewski.

   Nadanie szkole imienia Janusza Korczaka stało się bodźcem do nawiązania współpracy z innymi placówkami korczakowskimi. Będąc pod wrażeniem ciekawych form pracy wychowawczej opartej o pedagogikę Janusza Korczaka włączyliśmy się aktywnie w działalność Polskiego Stowarzyszenia Korczakowskiego na czele którego stała bliska nam Pani profesor Jadwiga Bińczycka.

 

  Dzięki inspiracjom i pomysłom działań wychowawczych w innych placówkach wypracowaliśmy własny, oparty na pedagogice Janusza Korczaka program pracy z uczniami. Karty Korczakowskie, Sejmiki Uczniowskie, praca wokół Patrona - to część działań podejmowanych w ramach pracy specjalnego Zespołu Korczakowskiego nauczycieli.

Lata płynęły, szkoła ulegała przemianom…

W roku 2006 dyrektorem naszej szkoły została pani Beata Szoka.

Wiosną 2011 roku konkurs na Dyrektora naszej placówki wygrała pani Beata Lenartowicz. 

  Dziś tak jak lata temu – choć w innych warunkach – staramy się by życie szkoły kwitło. Wspólne wycieczki, konkursy, zabawy, spotkania w plenerze, szkolne uroczystości. To wszystko przy wsparciu własnego stowarzyszenia działającego  na rzecz naszych dzieci , bez którego wiele inicjatyw mogłoby nie dojść do skutku.

   Po wielu latach oczekiwań, 6 czerwca 2019 ruszyła budowa nowego budynku szkoły.

  Przez całe lata nasza szkoła miała równolegle kilka lokalizacji. Ulica Kościuszki, Mierosławskiego i Susz - to tam pracowaliśmy przez lata ucząc dziesiątki dzieci i młodzieży. Warunki nie zawsze były takie jakie byśmy chcieli. Dziś to się zmienia. Nowa szkoła to nowoczesny budynek dostosowany do pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przed nami praca już w nowych, o wiele lepszych warunkach.

  Turnusy rehabilitacyjne, projekty unijne wspierające nauczanie w klasach zawodowych i gimnazjalnych projekty 

artystyczne, wyjazdy zagraniczne. 

 Wszystko to by młody człowiek potrzebujący wsparcia znalazł swój 

świat i potrafił w nim funkcjonować.

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021