O nas

         Od ponad 50 lat zajmujemy się rewalidacją i edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Naszym priorytetem jest praca polegająca na wszechstronnym rozwijaniu możliwości uczniów. Możliwe jest to dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, gronu specjalistów oraz mało licznym klasom. Uczniom spoza terenu Iławy zapewniamy miejsce w komfortowo wyposażonym internacie.

Szkoła kształci dzieci i młodzież z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną proponujemy:

 • szkołę podstawową
 • klasy dla dzieci z autyzmem
 • szkołę branżową I stopnia

Dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną proponujemy:

 • szkołę podstawową
 • klasy dla dzieci z autyzmem
 • szkołę przysposabiającą do pracy (3 letnią)

Dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną proponujemy:

 • grupy rewalidacyjno – wychowawcze

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.

Pracę edukacyjno – rewalidacyjną wspiera grono specjalistów w tym:

 • pedagog
 • psycholog
 • logopedzi
 • rehabilitanci
 • terapeuci

 

Drodzy Rodzice !

   Jeśli macie jakiekolwiek obawy, czy Wasze dziecko rozwija się prawidłowo, jeżeli coś budzi Wasze wątpliwości – skontaktujcie się z najbliższą Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. tam uzyskacie poradę, diagnozę. Gdy będzie zachodziła taka potrzeba, otrzymacie opinię o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole dostaniecie opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Mając te dokumenty, będziecie mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć w naszej placówce.

 

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021