Kadra kierownicza

 

Kadra kierownicza

 

Dyrektor Szkoły 

mgr Wojciech Wegner

 

Wicedyrektorzy Szkoły:

 mgr Lucyna Bączek

 mgr Justyna Zakrzewska

 

 

 

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021