Samorząd Uczniowski

 

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Marta Kubicka

Zastępca
Oliwia Kuranowska

Sekretarz
Seweryn Karbowski

Poczet sztandarowy

I skład 

Karol Guzowski
Izabela Warmińska
Zuzanna Rochewicz

 

II skład 

Błażej Drzewicki
Daria Jarzyna
Alicja Śpiewakowska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Agnieszka Jaskulska

 

 

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021